IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Social software: Design og implementering 
Kursusnavn (engelsk):Social Software: design and implementation 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:15,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:20 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:IT på brugerniveau. Kendskab til digital kultur, digitale medier, konceptudvikling, interaktionsdesign. Erfaring med udvikling og implementering af webteknologi herunder programmering. Interesse for og et vist forudgående praktisk/teoretisk kendskab til sociale medieteknologier.


Kurset vil være specielt relevant for studerende der vil arbejde både teoretisk og praktisk med digital kultur, IT- og medier, og interaktionsdesign.


Der forventes aktiv deltagelse i alle kursets elementer: forberedelse, oplæg, diskussioner, øvelser osv.  
Læringsmål:Efter kurset vil den studerende have arbejdet praktisk, analytisk og teoretisk med et eller flere konkrete social software-koncepter fra idé til implementering.


Den studerende forventes til eksamen at:


* Have identificeret en problemstilling og adresseret den med et social software-koncept. Herunder have arbejdet bevidst brugercentreret og akademisk reflekterende i designprocessen.

* Vise et operationelt kendskab til og overblik over de tekniske og sociale aspekter af social software.

* Kunne identificere væsentlige problemstillinger med overvejelser om metodevalg og mulige forskningsprojekter.

* Kunne diskutere, tematisere og perspektivere fænomener inden for social software i en historisk og kulturel kontekst. 
Fagligt indhold:MySpace.com, Flickr.com, Del.icio.us, Plazes.com, Last.fm, digg.com, Wikipedia.org, Youtube.com, Facebook.com, Second Life, Beta, blogging, tagging, metadata, moblogging, AJAX, RSS, podcasting, mashups, folksonomier, web 2.0, read/write-web, brugerskabte medier, etc., etc.


I løbet af de seneste år har vi på internettet set en opblomstring af brugerdrevne og sociale applikationer og fænomener, der i dette kursus anskues under samlebetegnelsen social software.


Med fremkomsten af det sociale som central infrastruktur for medier og teknologier har digital design fået en række nye udfordringer og muligheder. På kurset vil vi forsøge at undersøge, forstå og analysere en række fænomener omkring social software nærmere. Hvad er det særlige ved social software? Hvad er det sociale i social software? Hvornår er software ikke social? Hvordan designer man god social software?


Kurset vil præsentere cases, teorier og analyser og forsøge at komme nærmere de fænomener, der har skabt og i øjeblikket præger området.


Vi vil forholde os kritisk, afprøvende og undersøgende til fænomenet social software. Og vi vil forsøge at konceptualisere design af social software-løsninger og arbejde med, hvordan man konkret kunne implementere disse.


Kurset har således et både teoretisk og praktisk sigte. De studerende skal arbejde med udvikling af koncepter med udgangspunkt i analyse af og teorier om social software.  
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser og vejledning

Undervisningen foregår kl. 9-14 (forelæsning kl. 9-11 og øvelser kl. 12-14).

---------------------------------
I intro-ugen (Uge 5) er der ændrede kursustidspunkter:
Link til skemaoplysninger

During the intro week (week 5) the course time table is changed:
Link to the time table
---------------------------------

Information om studiestruktur
Dette kursus er en del af DDK-specialiseringen Social it, som du kan finde beskrevet her:
DDK studiestruktur
For at blive cand.it. i DDK skal du bestå DDK¿s obligatoriske moduler, og desuden gennemføre en 22,5 ECTS specialisering samt to 7,5 ECTS valgfag
 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Som en del af dette kursus forventes du at skrive et større projekt sideløbende med undervisningen. Vejledning foregår i forbindelse med undervisningen og der kan blive tale om undervisningsgange afsat til vejledning eller projektskrivning. Projektet har et omfang svarende til 7,5 ECTS.
Den efterfølgende mundtlige kursuseksamen vil normalt tage udgangspunkt i projektet.  

Litteratur udover forskningsartikler:  
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 09.00-12.00 Forelæsning ITU 2A20
Tirsdag 13.00-15.00 Øvelser ITU 2A20
Torsdag 10.00-12.00 Forelæsning ITU 2A20
Torsdag 13.00-15.00 Øvelser ITU 2A20

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-05-21 Skriftlige arbejder afleveres senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret, ITU
2008-06-17 kl. 08.00 - 17.30 Mundtlig eksamen ITU 3A12