IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Avancerede emner i databaser 
Kursusnavn (engelsk):Advanced topics in databases 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., tværfaglig it-udvikling (tit) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:200 
Formelle forudsætninger:Grundlæggende kursus i databaser på et
niveau svarende til det, som afholdes på
RUCs
Datalogiuddannelse. Et basalt kendskab til
notationer og begreber indenfor logik er
ønskeligt; dette kan evt. suppleres på kurset,
hvis der er et overvejende ønske om det.. 
Læringsmål:Kurset skal give de studerende et indblik i
videregående emner indenfor databaser med
vægt på de logiske aspekter, repræsentation
og manipulation af viden.
Kurset tilrettelægges så det kan motivere og
forberede
efterfølgende projektarbejder og specialer.
Det tilstræbes at de opgaver, som indgår i
kurset giver mulighed
for at kunne videreføres som projekt/speciale. 
Fagligt indhold:Kurset præsenterer en række videregående
emner indenfor databaser hvor det skulle være
muligt at identificere projekt- og
specialeemner. Udgangspunktet i kurset er
databaser som logiske beskrivelser og
deduktive databaser som en model til
forståelse af den relationelle teknologi. Den
endelige emnekreds er ikke fastlagt endnu,
men blandt de oplagte emner er
integritetsbegrænsninger, hvordan disse kan
evalueres (ved sk. simplification), hvordan man
sikrer at de overholdes (og hvad man gør, hvis
de midlertidigt overskrides), og hvordan man
kan udnytte dem til optimering af
forespørgselsevaluering. Vi kan også se på
vidensrepræsentationsformer og deres
relation til databaser, f.eks.
beskrivelseslogikker eller \"semantic web\". 
Læringsaktiviteter:

Kurset blander forelæsnings- og
seminarformer med praktiske øvelser,
herunder mindre projektopgaver og
fremlæggelser ved de studerende ud fra
artikler og evt. litteratursøgning. Der fordres en
aktiv kursusdeltagelse fra alle hvis kurset skal
blive en succes 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen  

Litteratur udover forskningsartikler:Videnskabelige artikler og kursusnoter
(detaljer meddeles senere).