IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Interaktive medier og HCI 
Kursusnavn (engelsk):Interactive Media and HCI 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., tværfaglig it-udvikling (tit) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:200 
Formelle forudsætninger:Ingen formelle forudsætninger.
Anbefalede forudsætninger: \"Interaktive
Systemer og Projektledelse\" eller tilsvarende
kursus i design af interaktive systemer; samt
en hvis færdighed i programmering f.eks. fra at
have fulgt kurserne \"Indledende
Programmering\" og \"Begreber og Redskaber
til Programmering\". 
Læringsmål:Kurset omhandler begreber, problemstillinger,
arbejdsformer og teknikker som kan hjælpe
deltagerne til at (a) forstå og analysere hvordan
interaktive systemer indgår i arbejdssituationer
og (b) designe og evaluere interaktive
systemer der ændrer arbejdssituationer og
derved støtter personer i udførelsen af deres
opgaver.
Kurset er blandt andet rettet mod studerende
på de sidste moduler af toningsuddannelsen
Interaktive Medier og er tænkt som mulig
forberedelse til projekt/speciale omhandlende
HCI-aspekter vedrørende interaktive systemer. 
Fagligt indhold:Blandt emnerne på kurset kan nævnes:
<sum> Mediering og repræsentation er
centrale
begreber i forståelsen af hvordan computere
indgår i arbejdssituationer. Andre vigtige
brikker i forståelsen af brugssituationer retter
sig mod hvordan samarbejde foregår og
koordineres.
<sum> For mange interaktive systemer, fx på
Webben, er der en modstrid mellem ønsket
om at designe universelt anvendelige
systemer og de individuelle forskelle mellem
personerne i den potentielle brugergruppe.
Kurset vil blandt andet behandle, hvordan
erfaring med brug af et system giver anledning
til at brugen foregår på radikalt forskellige
måder.
<sum> Scenarier og prototypeudvikling er
blandt
teknikkerne til iterativt at indkredse og beskrive
både kravene til et system og de teknologiske
muligheder. Sådanne designredskaber vil
blive
diskuteret og sammenlignet.
<sum> Evaluering er en hjørnesten i
bruger-orienteret systemudvikling og støttes af
et større antal evalueringsteknikker. Udvalgte
teknikker vil blive gennemgået og diskuteret,
blandt andet på baggrund af en række kritiske
studier af deres pålidelighed. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger og øvelser 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen  

Litteratur udover forskningsartikler:Meddeles senere