IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):B1 Taktiske og strategiske værktøjer til e-business 
Kursusnavn (engelsk):B1 Tactical and strategic tools for e-business 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:48 
Maks. antal deltagere:70 
Formelle forudsætninger:Ingen 
Læringsmål:At sætte de studerende i stand til at anvende taktiske og strategiske analyser og handlingsværktøjer i.f.m. e-handel. 
Fagligt indhold:Dette kursus belyser hvordan virksomheder og offentlige institutioner anvender og fortsat udvikler anvendelsen af e-business fx i form af elektronisk data udveksling (EDI) og Internetbaseret kommunikation. Kurset belyser e-handel både i en operationel og en strategisk synsvinkel.
Kursusdeltagerne introduceres bl.a. til følgende redskaber i.f.m. e-handelsprojekter: e-engineering, kernekompetencer, værdikædeanalyse, transaktionsomkostninger samt e-strategi, som du bliver i stand til at anvende. Disse elementer er vigtige redskaber i forbindelse med forståelsen af e-business. Kurset vil endvidere gøre dig bekendt med en række nationale og internationale studier fra forskellige områder og brancher indenfor elektronisk handel.

Se også: http://www.ebuss.dk/ebuss/kurser/E2002.htm 
Læringsaktiviteter:

12x3 lektioner 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

20 min. mundtlig eksamen baseret på 2-3 siders synopsis.  

Litteratur udover forskningsartikler: