IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Grundlæggende programmering 
Kursusnavn (engelsk):Introductory programming 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:IT på brugerniveau 
Læringsmål:Efter kurset skal du kunne skrive mindre programmer i Java 
Fagligt indhold:Gennemførelse af kurset skal give dig disse kvalifikationer:


Du skal kunne løse mindre programmeringsproblemer i Java. Til det formål skal du kunne benytte simple datatyper, tabeller, løkker, metoder, klasser og objekter.


Du skal kunne skrive programmer med grafiske brugergrænseflader ved anvendelse af Abstract Window Toolkit. For eksempel skal du kunne skrive Java-appletter (dvs. programmer der køres under en Web-browser).


Du skal kunne anvende givne programbiblioteker. Derfor skal du kunne forstå begreberne nedarvning, grænseflader (Java interfaces) og undtagelser (Java exceptions).


Du skal kunne forstå at et programmeringsproblem kan løses på vidt forskellige måder, og at man kan vurdere de resulterende programmers effektivitet og korrekthed uafhængigt af computeren.


Du skal kende grundlæggende teknikker til systematisk afprøvning (test) af programmer


 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger, øvelser med øvelsesvejleder, ugentlige opgaver til skriftlig besvarelse og aflevering 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Skriftlig eksamen med bøger, noter osv. men uden computer  

Litteratur udover forskningsartikler: