IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):B30 Enterprise Strategy, Business and Technology 
Kursusnavn (engelsk):B30 Enterprise Strategy, Business and Technology 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://blog.itu.dk/EB30-E2010/ 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:De studerende bør have haft T8-EA eller MEPA. 
Læringsmål:Kursets formål er at videreudvikle deltagerne forståelse af sammenhængen
mellem strategi, forretning og teknologi i en enterprise-setting, dvs i
professionelle og modne virksomheder både i den private og den offentlige
sektor.

Den studerende skal ved afslutningen af kurset kunne:
• redegøre for centrale problemstillinger inden for moderne ledelsesteori,
strategisk ledelse og ledelsesinnovation, der er særligt relevante for 'itsavvy'
enterprises
• gennemføre analyser og vurderinger af organisatorisk samhørighed og
indlejret og balanceret arkitekturpraksis i enterprises.
• analysere og forbedre enterprise arkitektur praksis i casevirksomheder 
Fagligt indhold:Med udgangspunkt i Doucet et al's arbejde med sammenhængsledelse diskuteres
hvordan virksomheder udvikler, fornyer og forbedrer sin sammenhængskraft
som 'et enterprise', og hvordan de opnår alignment, agilitet og assurance.
Herefter bearbejdes et antal 'tilgange' til denne problematik, herunder
Enterprise Integration og Management Engineering. Endvidere indplaceres
indsatser som BPM, lean/six sigma og PMO-etablering i en strategisk,
forretningsmæssig og teknologiske sammenhæng.

Faglige temaer inkluderer:
• styring, analyse, resultatvurdering, KPIer
• program- og porteføljeledelse
• måling af arkitekturmodenhed, forandringsparathed og sammenhæng
• forandringsledelse i praksis
• systemtænkning, modeltænkning

I kursets praksisdel indgår øvelser i brug af BPMN og andre
modelleringsmetoder; øvelser med udvalgte EA-værktøjer (MEGA Suite, ARIS, System Architect, etc); samt evt aktionsforskning. 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger + lejlighedsvis øvelser i forbindelse med undervisningen

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

De studerende kan vælge imellem eksamensformen B4 og C1.
Hvis B4 vælges, er eksamen mundtlig med synopsis i fuld pensum.  

Litteratur udover forskningsartikler:Doucet, Gøtze, Saha, Bernard (2009) Coherency Management: Architecting the
Enterprise for Alignment, Agility, and Assurance. AuthorHouse.
Hamel, G (2007) The Future of Management. Harvard Business School Press.
Peter Weill, Jeanne Ross (2009) IT Savvy: What Top Executives Must Know to Go from Pain to Gain
Henry Mintzberg (2000) The Rise and Fall of Strategic Planning
John Morecroft (2007) Strategic Modelling and Business Dynamics: A Feedback
Systems Approach
Karl E. Weick and Kathleen M. Sutcliffe (2007) Managing the Unexpected:
Resilient Performance in an Age of Uncertainty
Karl E. Weick (2000) Making Sense of the Organization
Donella H. Meadows, Diana Wright (2009) Thinking in Systems: A Primer
Patrick Hoverstadt (2008) Fractal Organization: Creating Sustainable
Organizations with the Viable System Model
Peter M. Senge, Joseph Jaworski, C. Otto Scharmer, Betty Sue Flowers (2005) Presence: Exploring Profound Change in People, Organizations and Society
Stafford Beer (1994) Brain of the Firm og The Heart of Enterprise 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Mandag 11.00-14.00 Forelæsning ITU 4A16
Mandag 14.15-17.15 Øvelser ITU 4A16

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2010-11-24 inden kl. 15:00 Mundtlig eksamen ITU 2E11
2011-01-06 Mundtlig eksamen (B4-form) Mundtlig eksamen ITU 2A18
2011-01-07 Mundtlig eksamen (B4-form) Mundtlig eksamen ITU 2A18
2011-01-10 Mundtlig eksamen (B4-form) Mundtlig eksamen ITU 2A18