IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Avanceret 3D-modellering 
Kursusnavn (engelsk):Advanced 3D Modelling 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:20 
Maks. antal deltagere:24 
Formelle forudsætninger:Kurset forudsætter kendskab til 3D modellering svarende til kurset 3D-begynder. Derudover kræves grundlæggende færdigheder i billedbehandling (Photoshop). 
Læringsmål:Kurset tilstræber:


-At øge deltagernes forståelse af 3D grafik som udtryksmiddel


-At lade deltagerne tilegne sig teknikker for effektiv produktion af 3D grafik.


- At opøve deltagernes evner til at planlægge og gennemføre et 3D projekt. 
Fagligt indhold:Der undervises i 3ds Max. Derudover vil der blive introduceret forskellige hjælpeprogrammer bl.a. for publicering af 3D grafik på Internet.

Deltagerne vil under kurset formulere, planlægge og gennemføre et 3D projekt. Projektet gennomføres i smågrupper med 2-3 deltagere. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsning, øvelser, projektarbejde.
Det forventes at den studerende deltager i alle kursusgange. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Projekt + mundtlig eksamen.


Projektet afleveres senest fredag d. 2. maj kl. 12.00 på Eksamenskontoret.

Den mundtlige eksamen varer ca. 30 minutter ekskl. feedback og votering.

Projekt og mundtlig eksamen bedømmes samlet efter 13-skalaen med ekstern censur.

Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.  

Litteratur udover forskningsartikler:Digital Texturing and Painting, Owen Demers, New Riders isbn 0-7357-0918-1