IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Introduktion til Grafik 
Kursusnavn (engelsk):Introduktion til Grafik 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., multimedieteknologi (mmt) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Basal programmering. Matematik på gymnasiets A-niveau og motivation for at lære mere.  
Læringsmål:Det er kursets formål at give de studerende færdigheder for naturtro gengivelse af computerskabte scener. Der lægges vægt på at bibringe den studerende en grundlæggende metodik for at omforme glatte kunstige objekter til digitale visualiseringer.  
Fagligt indhold:Af emner kan bl.a. nævnes: Geometriske transformationer, projektioner, skankonverntering af linier og polygoner, polygongitre, klipning, skjulte flader, reflektionsmodeller, shading, texture mapping, implicitte flader.  
Læringsaktiviteter:

Kurset består af forelæsninger og øvelser i multimedie-laboratoriet. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Mundtlig eksamen.  

Litteratur udover forskningsartikler:Foley et al.: Computer Graphics: Priciples and practice, Addisin-Wesley, 2nd eddition.

Heckbert: Survey of texture mapping, Computer Graphics and Applications, pages 56-67, November 86.

Heckbert: Fundamentals of texture mapping and image warping. Master's thesis, Department of EE and CS, Berkeley, June 89.

Madsen: Implementering og sammenligning af shadingmodeller, DIKU projekt 97-9-4, Januar 98.

Witkin and Heckbert: Using particles to sample and control implicit surfaces. SIGGRAPH 94, pages 269-277, Orlando, Florida, July 94.