IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):T4 Centrale databaser 
Kursusnavn (engelsk):T4 Centrale databaser 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Ingen 
Læringsmål:De studerende skal i praksis kunne designe mindre databaser med tilhørende applikationer samt deltage i projektarbejdet omkring opbygning af større centrale databases. 
Fagligt indhold:Du skal kunne udvikle en logisk og en fysisk datamodel for komplekse an-vendelser, og implementere databasen med værktøjet Access.

Du skal kunne designe et data-warehouse for en kompleks anvendelse.

Du skal kunne udvikle SQL programmer under Access.

Du skal kunne forklare hvordan en database fysisk er opbygget.

 
Læringsaktiviteter:

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Skriftlig eksamen med alle hjælpemidler dog undtaget telekommunikation (4 timer).  

Litteratur udover forskningsartikler: