IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Introduktion til scripting, databaser og systemarkitektur 
Kursusnavn (engelsk):Introduction to Scripting, Databases and System Architecture 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Engelsk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:80 
Maks. antal deltagere:100 
Formelle forudsætninger:Som forudsætning skal den studerende kende til sprogene HTML og CSS som basis for at kunne konstruere statiske websider på Internettet.

Konkret skal den studerende kunne opbygge statiske websider ved brug af HTML's forskellige elementtyper. Disse forudsætninger kan erhverves ved at følge IT-Universitetets kursus Webdesign og webkommunikation.

Programmeringserfaring er ikke en forudsætning. Dette kursus er ment for studerende på kandidatlinjen Digital design og kommunikation som en introduktion til programmering og systemarkitektur. Kurset repræsenterer således den mere tekniske del af kurserne for studerende på kandidatlinjen Digital design og kommunikation.
-----

Information om studiestruktur
Dette kursus er en del af de obligatoriske moduler på kandidatuddannelsen i it, linjen Digital design og kommunikation. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

 • Planlægge og udvikle mellemstore webapplikationer ved brug af scriptsproget PHP.

 • Designe små MySQL databaser.

 • Konstruere PHP-scripts, der interagerer med databaser ved brug af SQL (Structured Query Language).

 • Beskrive teknikkerne, der ligger til grund for databasedrevne webapplikationer.

 • Beskrive de grundlæggende systemarkitektoriske overvejelser der ligger til grund for opbygningen af webapplikationer, med henblik på at kommunikere og samarbejde med programmører og teknikere.
 
Fagligt indhold:Hovedformålet med kurset er at lære den studerende at anvende teknikker til at konstruere brugbare websites, der er i stand til at udveksle informationer med en database. Kurset fokuserer på mulighederne for scriptprogrammering på webserveren, samt på disse scripts muligheder forat tilgå data i en database med henblik på at udvikle websider med en høj grad af dynamisk indhold.

Med baggrund i viden om opbygning af statiske websider sætter kurset den studerende i stand til at opbygge dynamiske web applikationer med brug af databaser.

Igennem ugentlige øvelser introduceres den studerende til programmeringssproget PHP (PHP Hypertext Preprocessor) og databaseprogrammering med SQL (Structured Query Language).

Undervisningen og de ugentlige øvelser introducerer den studerende til
 • programmering i PHP
 • at opbygge og implementere simple databaser i SQL
 • at konstruere webapplikationer der
  • validerer brugerinput ved brug af regulære udtryk
  • tilgår databaser fra PHP med brug af dynamisk genereret SQL
  • udtrækker information fra fremmede websider ved brug af regulære udtryk
  • sender emails til potentielle brugere
  • udfører adgangskontrol ved brug af "cookies" and "sessions".
 • at beskrive og evaluere mekanismerne bagved dynamiske webapplikationer
 • teknikken bagved avancerede "community Web-sites".
 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Kurset kører med forelæsninger i de første 2½ time og øvelser i de tre næste timer. Der er ikke øvelser i introugen.

Det er en forudsætning for at kunne gå til eksamen, at den studerende består 10 ud af 11 obligatoriske opgaver.
---------

See the schedule here:
link to the time table
The schedule will be available shortly before the beginning of the term.
---------- 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

I dette kursus skal de studerende gennemføre obligatoriske aktiviteter (fx deltagelse, opgaver, øvelser, fremlæggelser, produktioner), som skal opfyldes for at blive indstillet til eksamen og evt. for at kunne aflevere skriftlig arbejde til eksamen. Hvis aktiviteterne ikke gennemføres annulleres tilmeldingen til eksamen.

De obligatoriske aktiviteter (datoer annonceres på kursusbloggen/-hjemmesiden):
* 10 af 11 ugentlige opgaver


Eksamensopgaven, som skal besvares, udleveres 48 timer før aflevering (se afsnittet "Afholdelse af eksamen" under).

The student is allowed to use all available tools for the exam, including textbooks, notes, and available resources on the net. The student is not allowed to discuss the topics of this exam with others while the exam is in place - this includes seeking help on internet fora or similar. The exact form of hand-in will be announced later, but personal presence is required at hand-in.

To prevent fraud, 20% will be asked to step aside for a short validation discussion with the lecturer to render probable that the student worked alone on the hand-in Please note that the validation discussion is not part of the grading.  

Litteratur udover forskningsartikler:Kursusmateriale, inklusive noter, artikler og plancher, er tilgængelig fra kursushjemmesiden. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 12.00-13.50 Forelæsning ITU Aud 2
Tirsdag 14.00-15.50 Forelæsning ITU Aud 2, 4A54, 4A56, 4A58, GameLab
Tirsdag 16.00-17.50 Forelæsning ITU 4A54, 4A56, 4A58, GameLab

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-23 Deadline 3 p.m. Eksamensopgave 1 ITU Lokale oplyses senere