IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Medier og kommunikation 
Kursusnavn (engelsk):Media and Communication 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:70 
Maks. antal deltagere:100 
Formelle forudsætninger:It på brugernivau.
 
Læringsmål:Det er kursets formål at levere en "værktøjskasse" i form af metoder og teorier, som vil sætte den studerende i stand til at analysere og vurdere kommunikative aspekter ved it. Gennem oplæg fra underviser og til dels studerende, diskussion og praktisk analyse vil it-kommunikation og medier vil blive behandlet i forhold til teoretiske, praktiske, samfundsmæssige og historiske perspektiver.

Efter kurset vil den studerende således:

- Kunne analysere og kritisk vurdere computer-medieret kommunikation.

- Kunne udpege de forskellige mediers særlige karakteristika, svagheder og styrker.

- Kunne redegøre for de væsentligste teoridannelser inden for kommunikations- og medieteori.

- Kunne redegøre for forskellen på opfattelser af computeren som maskine og computeren som medie.

- Kunne vurdere forskellige medie-platforme og fremgangsmåders egnethed i forbindelse med computer-medieret kommunikation i praksis.
 
Fagligt indhold:Kurset præsenterer de studerende for kommunikations- og medieteoretiske perspektiver med relevans for it. Herunder vil vi beskæftige os med de særlige problemer, udfordringer og fordele, der knytter sig til it-baseret kommunikation.

Teoretisk vil kurset fokusere på grundlæggende kommunikationsteori, medieteori, teorier om computer-medieret kommunikation samt historiske og nutidige forestillinger om computerens kommunikative potentiale.

For at skabe en god sammenhæng mellem teori og praksis, vil der være rig mulighed for at afprøve og anvende de præsenterede teorier og metoder. Først og fremmest under øvelsestimerne om eftermiddagen, hvor vi vil arbejde med forskellige små cases. Undervisningen vil dog også inddrage aktuelle eksempler som oplæg til diskussion.
 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

- Oplæg fra underviser samt løbende diskussion.
- Gruppearbejde i begrænset omfang (herunder oplæg fra studerende).
- Praktiske/analytiske øvelser.

-----------------------------

I intro-ugen (uge 5) er der ændrede kursustidspunkter:
Link til skemaoplysninger

In the intro week (week 5) the course time table is changed::
Link to the time table

----------------------------

Information om studiestruktur
DDK
Dette kursus er en del af DDKs obligatoriske moduler, som du kan finde beskrevet her:
DDK studiestruktur

For at blive cand.it. i DDK skal du bestå DDK¿s obligatoriske moduler, og desuden gennemføre en 22,5 ECTS specialisering samt to 7,5 ECTS valgfag. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:"Medier og Samfund" fra Samfundslitteratur, som udkommer 1.2 og bliver bestilt til Bogladen - den vil nok kunne købes straks derefter - de sværger at den er der til tiden ... (188 kr.).
Vi skal ikke læse bogen fra ende til anden, men kapitler - og dertil er det den bedste opslagsbog indenfor området.

samt

"A Handbook of Media and Communication Research: Qualitative and Quantitative Methodologies", Routledge 2002, paperback (275 kr. minus 10% rabat)- er bestilt til Bogladen, men kommer nok først umiddelbart før semesterstart. Kan nok fås i Boghandlen på ITU.

Kompendiet kommer til at foreligge ved semesterstart og vil bestå af artikler/kapitler med særlig vægt på digitale medier/kommunikation.
 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 10.00-12.00 Forelæsning ITU Aud. 4
Tirsdag 13.00-15.00 Øvelser ITU 4A54, 4A56, 4A58

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-05-21 Skriftlige arbejder afleveres senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret, ITU
2008-06-11 kl. 09.00 - 16.00 Mundtlig eksamen ITU 3A14
2008-06-12 kl. 09.00 - 16.00 Mundtlig eksamen ITU 3A14
2008-06-13 kl. 09.00 - 17.00 Mundtlig eksamen ITU 3A14