IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):032009/303 Udvalgte emner indenfor datanet 
Kursusnavn (engelsk):032009/303 Selected topics in datanetworks 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., internet- og softwareteknologi (int) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:25 
Formelle forudsætninger:Datalogisk 1. del
Grundlæggende kendskab til datanet 
Læringsmål:<H5> Kurset afholdes af DIKU og opdateret kursusbeskrivelse kan ses på DIKUs <A HREF=\"http://www.sis.ku.dk/lp/viskursus.asp?Knr=40434&InFrame=0&Sprog=DK\">hjemmesideIT-Cs studienævn forbeholder sig ret til ikke at give merit, hvis kursusbeskrivelsern ændres</H5> 
Fagligt indhold:Kurset er et videregående kursus i datanet, hvor der fokuseres på enkelte udvalgte emner indenfor datanet/kommunikation. De udvalgte emner belyses via artikler og uddrag fra bøger om emnet. Deltagerne kan have indflydelse på valget af emner. Kurset er et seminarkursus, hvor deltagerne enten enkeltvis eller i grupper på max 2 studerende skal forberede og fremlægge et emne. Deltagerne får mindst 14 dage (som regel længere) til forberedelsen og selve fremlæggelsen skal være på ca. 45 minutter. Derudover skal hver deltager være opponent på mindst 2 andre emner. De overordnede emner for kurset er routing, protokoller, formelle beskrivelser, applikationer og network management. 
Læringsaktiviteter:

Seminar 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), Bestået/ikke bestået, Intern censur

Mundtlig fremlæggelse af artikel.  

Litteratur udover forskningsartikler:Artikler, enkelte kapitler fra bøger, Internet standarder (RFC\'er), samt andet litteratur tilgængelig på Internettet.