IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Systemudvikling 1 
Kursusnavn (engelsk):System engineering 1 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., tværfaglig it-udvikling (tit) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger: 
Læringsmål:Kursets mål er at den studerende - sideløbende med værktøjsfærdigheder i objektorienteret


programmering - indøver systemudviklingsværktøjer til analyse, design, afprøvning og projektledelse


 
Fagligt indhold:Opgaverne på kurset vil være koordineret med programmeringskurset OOP og vil være fokuseret på at forberede kursisterne til projektarbejdet som følger umiddelbart efter kursets afslutning, herunder introduktion til rammen for dette projektarbejde. Kursets resultat er derfor bl.a. en kravspecifikation for


projektarbejdet samt en detaljeret referencelinieplan der tilsammen sætter de studerende i stand til at påbegynde programmeringsfasen meget tidligt i projektarbejdet


 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger og øvelser 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Mundtlig eksamen  

Litteratur udover forskningsartikler: