IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Brugerperspektiver og fremtidens medier 
Kursusnavn (engelsk):User Perspectives and the Media of the Future 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:1. semester bestået eller tilsvarende 
Læringsmål:Der sker i øjeblikket en kolossal udvikling indenfor telefoni, computere, tv og radio: mediekonvergens og interaktivitet. Nye teknologier vil gøre det muligt at kombinere medierne på nye måder, fx at se tv på sin \"mobiltelefon\" via internettet. Kanalbegrebet vil opblødes og agenter vil stå til rådighed med at vælge i en mangfoldigheden af tilbud og tjenester. Dette rejser en række spørgsmål vedr. brugerne og brugssituationerne. Hvem vil bruge disse tjenester? Hvilke konflikter giver det, når folk ser tv i offentlige rum, fx. i natbussen? Hvordan vil brugsmønsteret ændre sig, når man kan stoppe en tv-udsendelse fordi det ringer på døren? Hvordan skal brugerfladerne udformes til disse tjenester? Hvad skal en agent kunne og hvordan oplærer man den? Og endelig: Hvilke nye muligheder viser sig for de befolkningsgrupper, der hidtil ikke har brugt computere? 
Fagligt indhold: 
Læringsaktiviteter:

forelæsninger, videopræsentationer opbygning og gennemspilning af storyboards samt undersøgelser i felten. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Skriftligt dokumenterede projekter i semesterets løb.  

Litteratur udover forskningsartikler:Brosnan, Mark J.: Technophobia. Routledge, 1998.