IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):B12 Marketing og E-business 
Kursusnavn (engelsk):B12 Marketing og E-business 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:http://slesblade2.e-cbs.dk/forums/KEH/ 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:B1 Strategiske og taktiske værktøjer til E-business eller et tilsvarende kursus.  
Læringsmål:Kursets målsætning er at give den studerende:
¿ Overblik over klassisk marketing teori
¿ Indsigt i nyere teorier om reklame, forbrugeradfærd, segmentering, branding, samt relationer, netværk og communities mellem virksomheden og BTB / BTC kunder og pris- / konkurrencestrategier, herunder mulige tilpasninger af disse set i lyset af e-business e-marketing og online adfærd

Specifikt vedrørende læringsmål forventes den studerende, der yder en fremragende præstation (karakteren 12), at være i stand til:

1. Forstå og være i stand til at diskutere de tankesæt fra pensum, der ligger bag studiet af såvel klassisk marketing, som de nyeste udviklinger indenfor marketing, herunder teorier, modeller og begreber indenfor områderne: reklame, forbrugeradfærd, segmentering, branding, relationer, netværk og communities mellem virksomheden og BTB / BTC kunder og pris- / konkurrencestrategier, samt med vægt på online / Internet aspekter heraf.
2. Benytte disse modeller enkeltvis eller kombineret til at forstå den case eller empiri, der analyseres
3. Kritisk vurdere værdien og relevansen af de modeller, begreber og teorier som præsenteres i kurset, samt tillige kritisk stillingtagen til deres praktiske anvendelighed indenfor relevante områder
4. I et begrænset omfang være i stand til forstå og analysere de tværgående sammenhænge, ligheder og forskelle, der er mellem teorierne, modeller og koncepter fra pensum.
 
Fagligt indhold:De gængse marketing teorier og koncepter bliver udfordret af de ændringer som den digitale økonomi og etableringen e-handel iværksætter. Det bliver nødvendigt at se med nye øjne på, hvorledes kunder via promotion gøres opmærksom på et givet produkt, ligesom dannelsen af e-handelsvirksomheder kan bevirke opbrud i eksisterende samhandelsstrukturer og betyde etablering af nye distributionskanaler. Det er kursets formål at opfange hvilke behov for ændringer i eksisterende marketing teori disse forandringer indebærer, men også vise hvilke dele af klassisk marketing teori, der må fastholdes.

¿ Klassisk marketing teori fra de 4 P`er til relationsmarkedsføring
¿ Forbrugeradfærd på internettet
¿ Branding på nettet og branding af e-business virksomheder
¿ Adfærdsdata og analyser på nettet
¿ Distributionskanaler og kanalkonflikter
¿ Marketing relationer for BTB markeder
 
Læringsaktiviteter:12 forelæsningsgange

12 x 3 lektionstimer, samt øvelser i relation til virksomheds eksempler eller virksomhedsoplæg.

----------------

Underviseren på kurset er Niels Kornum. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Ekstern censur, 7-skala, B4: Mundtlig eksamen med skriftlige arbejder men uden forberedelsestid ved eksamen dvs.
20 minutters mundtlig eksamen baseret på en individuel synopsis.


Afleveringsfrister se http://www1.itu.dk/sw707.asp
Deadlines see http://www1.itu.dk/sw923.asp
 

Litteratur udover forskningsartikler: Der benyttes:

1) Zigler, Christian Oxholm (2005), Marketing Management ¿ kort og godt. Samfundslitteratur, ISBN 87-593-1158-4 4. udgave
2) Ellegaard, Mads og Lundsgaard, Torben (2002), E¿kampagnen. 1to1 Marketing Aps, ISBN 87-988625-0-2
3) Artikler hentet i artikeldatabaser
4) Kompendium

 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Onsdag 09.00-12.00 Forelæsning ITU 4A16
Onsdag 13.00-16.00 Øvelser ITU 3A12

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-06-10 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere
2008-06-11 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere