IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Tekstformidling på internet 
Kursusnavn (engelsk):Text Communication at the Internet 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Erfaring med brug af PC, Internet og tekstbehandling.

Kurset kører på dansk, men enkelte forelæsninger vil være på engelsk. 
Læringsmål:De studerende skal lære at skrive og redigere tekstmateriale til Internettet. Kurset henvender sig til alle, der ønsker at sætte sig ind i de særlige krav, som Internettet til tekstuel formidling. Deltagerne har typisk skriveerfaring fra universitetsopgaver, journalistisk arbejde eller andet, og ønsker at blive stærkere i beherskelsen af tekstformidling til Internettet
Kursets mål er at give deltagerne et teoretisk og især praktisk grundlag for at formidle via Internettet. 
Fagligt indhold:Kurset beskæftiger sig med indholdet, formen og sproget. Hvordan skriver man kort, klart, informativt og levende, og hvordan sætter man sin tekst op, så den er web-venlig.
Kurset behandler desuden kommunikation mellem afsender og modtager og interaktion mellem menneske og maskine. Der vises eksempler på gode og mindre gode tekster på nettet og gøres forsøg på at defineret nye, digitale tekstgenrer.
Deltagerne vil i løbet af kurset selv producere en del tekst til Internet, både individuelt og i grupper. Kurset bestås ved en afsluttende skriftlig eksamen. 
Læringsaktiviteter:

Kurset gennemføres kl. 12.30 - 18.30 på den neden for angivne kursusdag.
Klasseundervisning, gruppearbejde og praktiske øvelser.
Kl. 12.30 - 15.30 gennemføres der øvelser mm.

Kl. 16.00 - 18.30 er der forelæsning mm. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

6 timers skriftlig eksamen med bedømmelse efter 13-skalaen og ekstern censur.
Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte.
Mulighed for brug af PC ved eksamen.

Interaktionsfag  

Litteratur udover forskningsartikler:Kompendium kan købes ved kursets start.