IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):3D-begynder 
Kursusnavn (engelsk):Introductory 3D 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:35 
Maks. antal deltagere:35 
Formelle forudsætninger:Den studerende skal have et grundlæggende kendskab til billedbehandling.
 
Læringsmål:Kursets kundskabsmål er:

- At den studerende får kendskab til de tre hovedområder inden for 3D: 1) Stillbilleder 2) Animation/film 3) Interaktiv 3D/spil.

- At den studerende opnår en forståelse af de principielt forskellige forudsætninger og krav, som knytter sig til de tre hovedområder.

- At den studerende udvikler en forståelse for rumlig formgivning og proportionering.


Kursets færdighedsmål er:

- At den studerende er i stand til at analysere og vurdere både andres og egne 3D produktioner.

- At den studerende selvstændigt er i stand til at formgive og gennemføre en 3D modelleringsopgave fra skitsering over modellering, animering, teksturering og lyssætning til rendering og eksport.
 
Fagligt indhold:Der undervises i 3D modelleringsprogrammet 3DS Max.

Kurset bygges op af tre dele:
Under første del af kurset arbejdes der med grundlæggende modelleringsteknik. I den følgende periode er fokus rettet mod teksturerings- og lyssætningsteknik. Kursets sidste del består af arbejde med outputformater, under denne periode vil mere avancerede aspekter af 3D også blive introduceret. Kursets tredje del peger direkte frem mod eksamensopgaven, som består af et kort projektforløb.
 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Kurset er en hybridform, hvor forelæsninger, tekniske gennemgange og øvelser blandes. Kurset kan kun gennemføres tilfredstillende ved deltagelse i samtlige kursusgange, eftertilmelding er ikke mulig.

--------------
I intro-ugen (uge 5) er der ændrede kursustidspunkter:
Link til skemaoplysninger 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Murdock, Kelly L.: 3ds Max 2008 Bible
ISBN: 978-0-470-18760-9
Paperback - 1296 pages
January 2008 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Mandag 17.00-19.00 Forelæsning ITU Multimedielab
Mandag 19.00-21.00 Øvelser ITU Multimedielab

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-05-21 Skriftlige arbejder afleveres senest kl. 15.00 Eksamensopgave 1 ITU Eksamenskontoret, ITU