IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Introduktion til scripting, databaser og systemarkitektur 
Kursusnavn (engelsk):Introduction to Scripting, Databases and System Architecture 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:80 
Maks. antal deltagere:200 
Formelle forudsætninger:Som forudsætning skal den studerende kende til sprogene HTML og CSS som basis for at kunne konstruere statiske websider på Internettet.

Konkret skal den studerende kunne opbygge statiske websider ved brug af HTML's forskellige elementtyper. Disse forudsætninger kan erhverves ved at følge IT-Universitetets kursus Webdesign og webkommunikation.

Programmeringserfaring er ikke en forudsætning. Dette kursus er ment for studerende på kandidatlinjen Digital design og kommunikation som en introduktion til programmering og systemarkitektur. Kurset repræsenterer således den mere tekniske del af kurserne for studerende på kandidatlinjen Digital design og kommunikation. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

 • Planlægge og udvikle mellemstore webapplikationer ved brug af scriptsproget PHP.

 • Designe små MySQL databaser.

 • Konstruere PHP-scripts, der interagerer med databaser ved brug af SQL (Structured Query Language).

 • Beskrive teknikkerne, der ligger til grund for databasedrevne webapplikationer.

 • Beskrive de grundlæggende systemarkitektoriske overvejelser der ligger til grund for opbygningen af webapplikationer, med henblik på at kommunikere og samarbejde med programmører og teknikere.

 
Fagligt indhold:Hovedformålet med kurset er at lære den studerende at anvende teknikker til at konstruere brugbare websites, der er i stand til at udveksle informationer med en database. Kurset fokuserer på mulighederne for scriptprogrammering på webserveren, samt på disse scripts muligheder forat tilgå data i en database med henblik på at udvikle websider med en høj grad af dynamisk indhold.

Med baggrund i viden om opbygning af statiske websider sætter kurset den studerende i stand til at opbygge dynamiske web applikationer med brug af databaser.

Igennem ugentlige øvelser introduceres den studerende til programmeringssproget PHP (PHP Hypertext Preprocessor) og databaseprogrammering med SQL (Structured Query Language).

Undervisningen og de ugentlige øvelser introducerer den studerende til
 • programmering i PHP
 • at opbygge og implementere simple databaser i SQL
 • at konstruere webapplikationer der
  • validerer brugerinput ved brug af regulære udtryk
  • tilgår databaser fra PHP med brug af dynamisk genereret SQL
  • udtrækker information fra fremmede websider ved brug af regulære udtryk
  • sender emails til potentielle brugere
  • udfører adgangskontrol ved brug af "cookies" and "sessions".
 • at beskrive og evaluere mekanismerne bagved dynamiske webapplikationer
 • teknikken bagved avancerede "community Web-sites".


For yderligere detaljer, se kursets hjemmeside for foråret 2010. Dette link opdateres så snart hjemmesiden for efteråret er på plads. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Kurset kører med forelæsninger i de første 2½ time og øvelser i de tre næste timer. Der er ikke øvelser i introugen.

Det er en forudsætning for at kunne gå til eksamen, at den studerende består 9 ud af 11 obligatoriske opgaver.
---------

Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
link til skemaoplysninger
Skemaoplysningerne vil være tilgængelige fra kort før semesterstart.

See the schedule here:
link to the time table
The schedule will be available shortly before the beginning of the term.
----------
Information om studiestruktur
DDK. Dette kursus er en del af DDK's obligatoriske moduler - se dem beskrevet her: DDK studiestruktur. For at blive cand.it. i DDK skal du bestå de obligatoriske moduler, tage en 22,5 ECTS specialisering samt tage to 7,5 ECTS valgfri kurser. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

As a prerequisite to take the exam, the student will need to pass 9 out of 11 mandatory assignments.  

Litteratur udover forskningsartikler:Kursusmateriale, inklusive noter, artikler og plancher, er tilgængelig fra kursushjemmesiden. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Torsdag 09.30-12.00 Forelæsning ITU 2A12
Torsdag 13.00-16.00 Øvelser ITU 2A52, 4A54, GameLab (0A17)

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2011-01-13 09:00-13:00 Skriftlig eksamen ITU 3A12, 3A14, 4A14 og 4A16
2011-03-08 Re-eksamen - Kontakt kursusansvarlig for tidspunkt Skriftlig eksamen ITU Eksamensform kan blive ændret / Examination form may be altered
2011-03-08 Re-eksamen Skriftlig eksamen ITU 4A30 - MUNDTLIG EKSAMEN
2011-03-08 Re-eksamen - Forberedelseslokale Skriftlig eksamen ITU 4A05