IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Grundlæggende webdesign 
Kursusnavn (engelsk):Basic Web Design 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Ingen 
Læringsmål:Kursets målsætning er, at deltagerne bliver i stand til selvstændigt at udvikle og implementere web-løsninger på kommunikationsopgaver og at arbejde strategisk og kreativt med kommunikation på baggrund af en praktisk beherskelse af Web-produktionsværktøjer. 
Fagligt indhold:Kurset sigter mod beherskelse af Web-værktøjer, fx. DreamWeaver, og grafiske værktøjer, fx. Illustrator og Photoshop. I kurset vil også emner som hypertekst og narrativitet i fx. spil blive behandlet. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger, øvelser og opgaver. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Skriftligt dokumenterede projekter i semesterets løb.  

Litteratur udover forskningsartikler:Mullet og Sano: Designing Visual Interfaces. Sunsoft/Prentice-Hall, 1995.